Bestuur VMML

dr. C.H.E. Boel (voorzitter; arts-microbioloog UMC-Utrecht)
dr. A.G.M. Buiting (secretaris; arts-microbioloog Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis)
drs. M. Wiesenekker (lid; raad van bestuur Diakonessenhuis)